Dobrodošli na najveću domaću platformu za kupovinu i prodaju odjeće

Pravila i odgovornosti

Tvojekrpice.ba je posrednik u objavi oglasa o kupoprodaji. Stranica tvojekrpice.ba nije odgovorna za provedene ili neprovedene transakcije korisnika, materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu objavljenim tekstovima ili slikama na web stranici. Tvojekrpice.ba nije odgovorna za kvalitetu ili opis artikla koje korisnici razmjenjuju, kupuju ili prodaju na ovoj stranici. Vodstvo tvojekrpice.ba nije odgovorno za fotografije i tekstove svojih korisnika. Sami korisnici su odgovorni za svaki tekst i fotografiju koju su objavili na našoj web stranici.

Korisnici tvojekrpice.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da tvojekrpice.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. Tvojekrpice.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Apelujemo na sve korisnike da se dobro raspitaju ko je korisnik od kojeg planirate kupiti ili kome želite prodati artikal, te da pogledaju generalni dojam na stranici i sa kakvim artiklima je do sada trgovao. Prilikom kupovine artikla tražite od prodavača da Vam pošalje više slika kako bi bili sigurni u autentičnost artikla. Kako smo mi samo posrednici u objavi artikala, mi se kao takvi ograđujemo od bilo kakvog incidenta koji se može desiti na našoj web stranici.

Registracijom se osoba slaže sa pravilima tvojekrpice.ba i činjenicom da će biti blokirana ako prekrši ova pravila. Podaci koje se koriste za identifikaciju korisnika su povjerljivi i ne mogu se prenijeti na treće lice, te samo uprava ima pravo koristiti podatke o korisniku. Uprava tvojekrpice.ba ima pravo prenijeti e-mail adresu blokiranog korisnika na drugog korisnika, ako transakcija između tih korisnika nije dovršena. Ako je korisnik objavio sumnjiv sadržaj na web site, podaci se mogu prenijeti na treće osobe u skladu sa zakonima BiH. Administrator web stranice ima pravo obrisati oglas koji ne poštuje pravila i ako smatra da oglas nije primjeren stranici.

Vlasnici stranice tvojekrpice.ba zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.tvojekrpice.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.